Webservices

De voorwaarden voor het gebruik van Netbits zijn:

 • Netbits behoudt zich het recht voor om een aanmelding te weigeren of accounts te verwijderen zonder nadere toelichting vanwege de inhoud van de betreffende site. Toegang wordt bijvoorbeeld niet gegeven aan sites waar racisme, (kinder)porno, prostitutie of escort service, satanisme, antisemitische of andere beledigende teksten op voorkomen.
 • Netbits verwijdert een account als de bouwblokken in dat account een half jaar niet zijn gebruikt.
 • Bij het aflopen van een abonnement, zijn de opties en bijbehorende gegevens van het abonnement niet meer te benaderen. Deze gegevens worden maximaal 1 maand bewaard voor het geval het abonnement alsnog verlengd word.
 • Netbits is niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van gegevens.
 • Netbits is niet aansprakelijk te stellen voor het niet functioneren van de geboden diensten. (dit ook omdat netbits op zijn beurt weer is ondergebracht bij www.easyhosting.nl)
 • De services mogen niet worden doorverkocht en mogen alleen gebruikt worden voor de opgegeven site.
 • Er is een limiet van 1 Mbyte aan het gebruik van foto's en dergelijke.
 • Een beŽindiging van het account kan worden aangegeven door een mailtje te sturen aan info@netbits.nl
 • Voor een abonnement is nodig:
  • Om in te loggen: een organisatiecode, login en wachtwoord van de webmaster (dit is de eerste gebruiker)
  • email adres en URL van de pagina waar de netbits gebruikt gaan worden. De opgegeven URL wordt gecontroleerd.
 • Wijzigingen op deze voorwaarden worden aangekondigd op de voorpagina van www.netbits.nl en blijven daar gedurende 1 maand op staan.

www.netbits.nl